28/8/15

CIBES 2015

Baixo o lema "Educación por competencias: reto del milenio para la interculturalidad y la inclusión social", celébrase en Getafe (Madrid), do 26 ao 28 de outubro, na Universidade Carlos III de Madrid, o I Congreso Iberoamericano de Bibliotecas Escolares (CIBES), froito da colaboración entre esta Universidade, o Concello de Getafe e a Universidade Estatal Paulista de Brasil. 
O colectivo de profesionais vinculados ás bibliotecas escolares poderán presentar comunicacións asociadas a algún dos catro eixos temáticos previstos:
  1. A biblioteca escolar no proceso educativo: ensinanza e aprendizaxe
  2. Comprensión lecto-escritora como factor de inclusión
  3. As alfabetizacións na Biblioteca Escolar  
  4. Contidos para o desenvolvemento de competencias naBiblioteca Escolar
O prazo para a presentación de resumes de comunicacións remata o 6 de xullo.  
O noso proxecto foi aceptado como relatorio no Congreso polo que as compoñentes da Microrrede estamos a preparar a comunicación.

http://www.cibes2015.info/